Raporto pri la Ĝenerala Kunsido Somera en 2022 JABUKI Cutomu